THOMAS HAKANOWITZ LUNDKVIST
 

Klinikindehaver 

Cand. Med. 1997

Speciallæge i øjensygdomme 2006

Indehaver af klinikken siden 2008

NICK KARLSEN
 

Optometrist
Udfører forundersøgelser: synsmåling, brillemåling, trykmåling, synsfeltundersøgelse, kontrol efter grå stær operation og børneundersøgelser, mm